Cho thuê xe cưới hỏi

 

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE cưới hỏi

 

  • Cho thuê xe cưới từ thứ 2 - thứ 6
Cho thuê xe cưới 4 chổ (trang trí hoa vải)

1.000.000 đ (nội thành)

Cho thuê xe cưới 16 trang trí chữ song hỷ

1.200.000 đ (nội thành)

Cho thuê xe cưới 29 trang trí chữ song hỷ

1.800.000 đ (nội thành)

Cho thuê xe cưới 33 trang trí chữ song hỷ

2.200.000 đ (nội thành)

Cho thuê xe cưới 45 trang trí chữ song hỷ

2.500.000 đ (nội thành)

 

cho-thue-xe

 

cho-thue-xe

 

cho-thue-xe

cho-thue-xe

 

cho-thue-xe

  • Cho thuê xe cưới từ thứ 7 - chủ nhật
Cho thuê xe cưới 4 chổ (trang trí hoa vải)

1.100.000 đ (nội thành)

Cho thuê xe cưới 16 trang trí chữ song hỷ

1.500.000 đ (nội thành)

Cho thuê xe cưới 29 trang trí chữ song hỷ

2.200.000 đ (nội thành)

Cho thuê xe cưới 33 trang trí chữ song hỷ

2.800.000 đ (nội thành)

Cho thuê xe cưới 45 trang trí chữ song hỷ 3.000.000 đ (nội thành)

Lưu ý:

  • Trường hợp đưa khách đi nhà hàng phụ thu 300.000 đ
  • Đợi khách ăn uống và chở về phụ thu 200.000 đ