Đặt tour: Tour Miền Bắc: Hà Nội - Tràng An - Bái Đính - Hạ Long

thông tin tour

Tour Miền Bắc: Hà Nội - Tràng An - Bái Đính - Hạ Long

Tour Miền Bắc: Hà Nội - Tràng An - Bái Đính - Hạ Long

Tour ghép đoán  -  Tour trong nước

Mã Tour: NX-002-HN-NB-HL-THU-5

Thời Gian: 4 ngày 3 đêm Khởi Hành: Thứ 7 hàng tuần

Khách Sạn: Phương Tiện: Máy bay

 

thông tin khách hàng

thông tin đăng ký